Σημαντικά Νέα

Ερχονται χιλιάδες ραβασάκια από την Εφορία

Χιλιάδες ειδοποιητήρια αναμένεται να συντάξουν τις επόμενες ημέρες οι προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ, των ελεγκτικών κέντρων και των Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου, καλώντας φορολογούμενους για τους οποίους έχει εκδοθεί ή πρόκειται να δοθεί εντολή ελέγχου έως τις 31 Μαΐου 2017.
Στη δεξαμενή από την οποία θα προκύψουν τα ειδοποιητήρια περιλαμβάνεται το 1,3 εκατομμύριο ΑΦΜ φορολογουμένων για τα οποία ο ελεγκτικός μηχανισμός έχει στοιχεία από διάφορες λίστες και τα οποία μπήκαν το προηγούμενο διάστημα σε διαδικασία προτεραιοποίησης, ανάλογα με τις ενδείξεις τέλεσης αδικημάτων φοροδιαφυγής σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια επικινδυνότητας.
Με τα ειδοποιητήρια αυτά θα ενημερώνονται οι «ύποπτοι» φορολογούμενοι ότι έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν τις εκκρεμότητές τους στην εφορία, με τις«ευνοϊκές» -σε σχέση με τα όσα ισχύουν σήμερα- διατάξεις για την οικειοθελή αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων και καταβάλλοντας υψηλούς φόρους, θα μπορούν να γλιτώσουν από τις ποινικές κυρώσεις για ενδεχόμενες πράξεις φοροδιαφυγής που θα βεβαιωθούν σε βάρος τους.
Πρακτικά, αυτοί οι φορολογούμενοι είναι όσοι συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες να καταβάλουν τον οβολό τους στα ταμεία του δημοσίου, στο πλαίσιοτης ρύθμισης οικειοθελούς αποκάλυψης εισοδημάτων. Διότι όσοι δεν αισθάνονται κοντά την «ανάσα» της εφορίας, μάλλον δύσκολα θα αποφασίσουν να τρέξουν στις Δ.Ο.Υ για να υποβάλουν οικειοθελώς δηλώσεις, καταβάλλοντας φόρους και προσαυξήσεις που μπορεί να φτάνουν έως και το 56,25% του κεφαλαίου.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της υφυπουργού Οικονομικών Κατερίνας Παπανάτσιου, στα νομικά (ΑΕ-ΕΠΕ) πρόσωπα ο συντελεστής μπορεί να φτάσει το 25,92% χωρίς εντολή ελέγχου και 27,12% με εντολή ελέγχου. Στα φυσικά πρόσωπα κυμαίνεται από 48,6% χωρίς εντολή ελέγχου, με εντολή ελέγχου φτάνει το 50,85% και με προσωρινό προσδιορισμό φόρου στο 56,25%. Η εναλλακτική βέβαια, ιδίως μετά τις αποφάσεις των δικαστηρίων αναφορικά με τον χρόνο παραγραφής, είναι η προσφυγή στη Δικαιοσύνη. Το ρίσκο βαρύνει τον φορολογούμενο.

Οι προθεσμίες για τους υπό έλεγχο

Ο νόμος ορίζει ότι στις διατάξεις περί οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτων εισοδημάτων μπορούν να υπαχθούν και φορολογούμενοι για τους οποίους έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι την 31.05.2017 (με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του άρθρου 60 του νόμου αυτού).
Η διαδικασία, η οποία περιγράφεται στην απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ορίζει ότι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ή της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε διενεργεί ή θα διενεργήσει έλεγχο βάσει εντολής ελέγχου που έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί μέχρι την 31-05-2017 και εφόσον δεν έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο η εντολή ελέγχου ή η πρόσκληση παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ν.4174/2013, συντάσσει ειδική πρόσκληση προς τον φορολογούμενο, προκειμένου, εφόσον το επιθυμεί, να ασκήσει το σχετικό δικαίωμα περί υποβολής δηλώσεων.
Στην ειδική πρόσκληση αναγράφονται ο αριθμός, η ημερομηνία της εντολής ελέγχου, η φορολογική περίοδος ή υπόθεση καθώς και το είδος φορολογίας που αφορά ο φορολογικός έλεγχος.
Οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων καθορίζονται ανάλογα με την ημερομηνία κοινοποίησης προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρων. Έτσι:
1. Οι φορολογούμενοι δύνανται να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους έως την23.1.2017, εφόσον έχει ήδη κοινοποιηθεί σε αυτούς προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου ή προστίμων, κατά την ημερομηνία κατάθεσης του ν. 4446/2016 στη Βουλή (12.12.2016) και δεν έχει κοινοποιηθεί οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμων ή οποιαδήποτε αντίστοιχη καταλογιστική πράξη.Οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή επιβολής προστίμων που αφορούν προσωρινούς διορθωτικούς προσδιορισμούς φόρου ή προστίμων, οι οποίοι είχαν ήδη κοινοποιηθεί κατά την ημερομηνία κατάθεσης του ν. 4446/2016 στη Βουλή, κοινοποιούνται μόνο μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας των τριάντα ημερών.
2. Ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει τις δηλώσεις του, για φορολογικά αντικείμενα που αναφέρονται στην εντολή, εντός εξήντα ημερών από τη δημοσίευση του ν. 4446/2016, εφόσον έχει ήδη κοινοποιηθεί σε αυτόν εντολή ελέγχου ή πρόσκληση παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, κατά την κατάθεση του ν. 4446/2016 στη Βουλή (12-12-2016).
3. Ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει τις δηλώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57, για φορολογικά αντικείμενα που αναφέρονται στην εντολή, εντός ενενήντα ημερών από την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου, ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, ή της ειδικής πρόσκλησης της παρ. 2 του άρθρου 7 της παρούσας, εφόσον η εντολή ελέγχου ή η πρόσκληση παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 κοινοποιείται σε αυτόν μετά την κατάθεση του ν. 4446/2016 στη Βουλή (12-12-2016).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΚΑΘΡΕΦΤΗΣπελλας Designed by Templateism.com Copyright © 2014

Εικόνες θέματος από Bim. Από το Blogger.